Fonksiyonel Yaşam Danışmanı, danışanın sağlıklı ve mutlu yaşam ile ilgili, kendi belirlediği hedefleri geliştirmesi ve gerçekleştirmesi için desteklemek ve güçlendirmek amacıyla; danışan merkezli bir süreçte, bireyler veya gruplarla birlikte çalışır.

Danışanları içsel ve dışsal kaynaklarını harekete geçirmede ve sağlıklı davranış değişiklikleri için öz yönetim stratejileri geliştirmede onları destekler.

Fonksiyonel Yaşam Danışmanı yasası gereği, kendi başlarına hastalık teşhis edemez, tedavi ve reçete sunamaz ve psikolojik terapötik müdahalelerde bulunamazlar. Travma ve psikolojik hasatlıklara tedavi sunmazlar. Bunun yanı sıra, kendi meslek alanları kapsamında gelişime yönelik çalışmalarını sürdürebilirler. Gereken durumlarda fonksiyonel yaşam danışmanlığı eğitimi almış hekim ve diyetisyenlerle iş birliği halinde danışanlara hizmet verebilirler.

Bir yol arkadaşlığı olan Fonksiyonel Yaşam Danışmanlığı, danışanların kendi hedeflerine göre veya uzmanlar tarafından reçete edilen tedavi planlarıyla tutarlı olarak hayat tarzı alışkanlıklarının değişimini destekler.

Danışanlara sağlıklı yaşam tarzı değişikliğine dair hedef ve eylem adımları belirlemelerinde ve uygulamalarında yardımcı olurlar.

Varlığımız bedenin, duyguların ve düşüncelerin birbirine doğrudan bağlı olduğu biyolojik, kimyasal ve fiziksel unsurlardan oluşan karmaşık bir mekanizmadır. Yaşam boyu değişir ve dönüşür.

Tükettiğimiz gıdalar ve yaşam düzenimiz bu dönüşümü doğrudan etkiler.

Fonksiyonel Yaşam Danışmanlığı, bütüncül bir yaklaşım ile hayatınızı size uygun biçimde dönüştürmeye yardımcı olur.